Privacyverklaring

PERSOONSGEGEVENS DIE WIJ VERWERKEN

Stichting Taekwondo Activiteiten verwerkt persoonsgegevens over u doordat u deze bij het invullen van het inschrijfformulier op de website aan ons verstrekt.

  • Een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
  • Uw Voor- en achternaam
  • Uw Geboortedatum
  • Uw Telefoonnummer
  • Uw E-mailadres
  • Uw  IP-adres
  • Naam- en telefoonnummer van thuisblijvers
  • Evenementen: foto’s

WAAROM WIJ UW GEGEVENS NODIG HEBBEN

Stichting taekwondo Activiteiten verwerkt uw persoonsgegevens om uw deelname aan het Taekwondokamp Nederland vast te leggen, uw inschrijving te bevestigen en u per e-mail te kunnen benaderen met informatie over uw inschrijving en het trainingskamp en/ of om u telefonisch te kunnen benaderen indien u per mail onverhoopt niet bereikt kunt worden.

Bij evenementen georganiseerd door Stichting Taekwondo Activiteiten worden foto’s en video opnames gemaakt. Dit beeldmateriaal zal eventueel worden gebruikt voor de website, onze facebookpagina, of de flyer voor promotie van onze evenementen. Deelnemer verleent door inschrijving bij een evenement bij voorbaat toestemming aan Stichting Taekwondo Activiteiten voor het gebruik van tijdens het evenement gemaakte foto’s en beeldmateriaal waarop de deelnemer zichtbaar is. Indien de deelnemer hier bezwaar tegen heeft zal de deelnemer dit schriftelijk kenbaar moeten maken aan Stichting Taekwondo Activiteiten en zullen de foto’s op verzoek van deelnemer niet worden gebruikt en/of worden verwijderd.

HOE LANG STICHTING TAEKWONDO ACTIVITEITEN GEGEVENS BEWAART

Stichting Taekwondo Activiteiten bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar na afloop van het evenement waarvoor u zich heeft ingeschreven, bewaard.

DELEN MET ANDEREN

Stichting Taekwondo Activiteiten verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

IN KAART BRENGEN WEBSITEBEZOEK

Op de website van Stichting Taekwondo Activiteiten worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Stichting Taekwondo Activiteiten gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@taekwondoactiviteiten.nl. Wij zullen zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

BEVEILIGEN

Stichting Taekwondo Activiteiten neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Stichting Taekwondo Activiteiten verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met ons op via info@taekwondoactiviteiten.nl. Www.taekwondoactiviteiten.nl is een website van Stichting Taekwondoactiveiten.

Stichting Taekwondo Activiteiten is als volgt te bereiken:
Postadres: Pieter Wariuslaan 34, 1679XL Midwoud
Vestigingsadres: Pieter Wariuslaan 34, 1679XL Midwoud

Inschrijvingsnummer handelsregister Kamer van Koophandel: 56364814
E-mailadres: info@taekwondoactiviteiten.nl